HHG Genemuiden 

Adres: Bereklauw 1  

 Telefoon: 038-3030200

Wat geloven wij

De Hersteld Hervormde gemeente Genemuiden is een klein onderdeeltje van Gods Kerk wereldwijd. Het is een wonder dat er nog steeds een gemeente Gods op aarde is.

Zien en geloven

Zien met het oog en zien met het verstand. Er is veel meer te zien dan wij met het oog kunnen waarnemen. Die rijkdom vinden we in de Bijbel. Dat willen wij graag met je delen.

Bijbelse Toerusting

Waarom een Cursus Bijbelse Toerusting? De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. Christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening en toerusting nodig.

Afhalen CD's

Bestelde cd’s van kerkdiensten kunnen tegen contante betaling à € 5,- per stuk bij de Bethelkerk afgehaald worden op maandag tussen 18.30 en 19.00 uur, en op donderdag tussen 9.15 en 10.00 uur.

Zendingscommissie

Eén van de doelstellingen van de plaatselijke zendingscommissie (PZC) is om het zendingsbewustzijn en de betrokkenheid op zending binnen onze gemeente te bevorderen.
Daarnaast kunnen er formeel contacten onderhouden worden met de Landelijke Commissie Zending van de Hersteld Hervormde Kerk en haar zendingsprojecten en zendings-arbeiders. Deze Landelijke Commissie Zending onderhoudt op haar beurt ook contacten met diverse andere organisaties die actief zijn in zending en diaconaat.
Gezien de vele activiteiten die er lokaal reeds zijn voor allerlei goede doelen, stichtingen en zendingsorganisaties beperken wij ons voorlopig hoofdzakelijk tot het organiseren van een zendingsavond waarbij wij de jeugd van de gemeente ook betrekken. We proberen voor deze zendingsavonden een zendingsarbeider of veldwerker te laten spreken over de zendingsactiviteiten- en projecten in Malawi en Suriname of eventueel via een van de samenwerkende zendingsorganisaties.
Verder is het mogelijk om bij ons postzegels in te leveren welke worden doorgezonden naar het landelijke bureau waarbij de volledige opbrengst voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk is.
De commissie staat open voor gedachten of suggesties vanuit de gemeente en ook bij vragen of opmerkingen kunt u altijd even contact opnemen.

Contactpersoon: dhr. T. Breman
Wederik 2
E-mail: contactformulier

Postzegels voor de zending

Denkt u er nog eens aan dat het mogelijk is om uw postzegels bij de plaatselijke zendingscommissie in te leveren? De postzegels (gestempeld of ongestempeld) worden door ons doorgezonden naar het landelijk bureau waarbij de volledige opbrengst voor de Zending Hersteld Hervormde Kerk is. U steunt hiermee het zendingswerk in Malawi en Suriname. De postzegels moeten onbeschadigd zijn dus alstublieft ruim afscheuren van de kaart of envelop. Op de volgende adressen kunt u deze postzegels inleveren (in envelop door de brievenbus):
Dhr. K. Booij, Roebol 35
Mevr. A. van Dieren-Verhoek, Pr. Clausstraat 50.

Design by: www.diablodesign.eu