Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Heeft u problemen meld het ons

Eén van de doelstellingen van de plaatselijke zendingscommissie (PZC) is om het zendingsbewustzijn en de betrokkenheid op zending binnen onze gemeente te bevorderen.
Daarnaast kunnen er formeel contacten onderhouden worden met de Landelijke Commissie Zending van de Hersteld Hervormde Kerk en haar zendingsprojecten en zendings-arbeiders. Deze Landelijke Commissie Zending onderhoudt op haar beurt ook contacten met diverse andere organisaties die actief zijn in zending en diaconaat.
Gezien de vele activiteiten die er lokaal reeds zijn voor allerlei goede doelen, stichtingen en zendingsorganisaties beperken wij ons voorlopig hoofdzakelijk tot het organiseren van een zendingsavond waarbij wij de jeugd van de gemeente ook betrekken. We proberen voor deze zendingsavonden een zendingsarbeider of veldwerker te laten spreken over de zendingsactiviteiten- en projecten in Malawi en Suriname of eventueel via een van de samenwerkende zendingsorganisaties.
Verder is het mogelijk om bij ons postzegels in te leveren welke worden doorgezonden naar het landelijke bureau waarbij de volledige opbrengst voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk is.
De commissie staat open voor gedachten of suggesties vanuit de gemeente en ook bij vragen of opmerkingen kunt u altijd even contact opnemen.

Contactpersoon: dhr. T. Breman
Wederik 2
E-mail: Contactformulier

Agenda:

Geen agenda items op dit moment