Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Heeft u problemen meld het ons

Belangrijk bericht.

In de week van 26 december 2022 tot en met 31 december 2022 zal er onderhoud worden gedaan aan deze website.
Deze week is het dan ook mogelijk dat er tijdelijk geen toegang is tot de website.
Omdat we ook overgaan naar de laatste versie van het systeem wat we gebruiken.

Bestel dan ook tijdig uw collectebonnen etc.

Als vrouwenvereniging komen wij 1 keer per 2 weken op de woensdagavond bijeen om Gods Woord te onderzoeken en te overdenken. Deze bijeenkomsten worden gehouden in een zaal van de Bethelkerk aan de Bereklauw van 20.00 – 22.00 uur.

We mogen terugzien op goede en gezegende avonden in verenigingsverband. We beseffen dat dit alles niet in eigen kracht is gedaan. We zijn in alles afhankelijk van God onze Schepper en we verwachten ook het komende seizoen alles van Hem.
De afgelopen periode ervoeren wij de broosheid van het leven wel in het bijzonder. In korte tijd ontvielen ons enkele leden door de plotselinge en onverbiddelijke dood en kregen anderen te maken met ziekte en ernstige boodschappen. Te meer doet ons dat beseffen dat wij nu nog in het heden der genade leven en dat wij onze tijd op aarde moeten uitkopen. Dat wij bezig moeten zijn met de zaken van Gods Koninkrijk en hoe wij daaraan deel krijgen.

Als vrouwenvereniging zijn we aangesloten bij de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, die in 2009 is opgericht. Vanaf dat moment zijn we ook zoveel mogelijk aanwezig op besturen- en/of Bondsdagen. Naast veel informatie en lezingen is er ook contact met andere verenigingen in den lande. Binnen de regio bezoeken wij ook de bijeenkomsten (afgelopen jaar te Nieuwleusen en Rijssen) en na enkele jaren is te zien dat wij met elkaar, hoe gebrekkig ook, werken in Gods Koninkrijk en dat het fijn is zorgen en moeiten, maar ook positieve dingen met elkaar te delen. Regionaal mochten we na stemming op de ledenvergadering, komen tot uitbreiding van het regionale bestuur van drie naar vijf leden.

Het afgelopen jaar hebben we als vereniging een begin gemaakt met het boekje: Van een vervolger een verkondiger, uitgegeven door genoemde Vrouwenbond. Daarnaast zijn er door verschillende dames inleidingen gemaakt die op de verenigingsavonden besproken zijn. Het aanstaande seizoen hopen we het boekje over de zendingsreizen te vervolgen en af te ronden. Het bestuur is op moment van schrijven nog in overleg wat wij op de overige avonden gaan behandelen. U hoort dit op de vereniging en kunt het lezen in het Kerkblad. Wij hopen naast meditatieve en bezinnende momenten ogenblikken voor creatief bezig zijn te plannen en daarmee bezig te zijn voor de kerkbouw.
Naast de eigen avonden waren er de gezamenlijke momenten met de mannenvereniging: startavond, Kerst en jaarsluiting.

Zoals eerder vermeld bezoeken wij zoveel mogelijk de Bondsdag en/of met een afvaardiging de regionale huishoudelijke vergaderingen en bijeenkomsten. Dat hopen wij ook in het komende seizoen weer te doen.

Mocht u belangstelling hebben voor onze avonden, of vrijblijvend een avond mee willen maken?
U bent van harte welkom!

Contactadres:
mw. H. Poot–Kwakkel
E-mail: Contactformulier

Agenda:

Geen agenda items op dit moment