Online Regelen (Coronavirus)

Kerkdienst Online

Kerkdienst Online
Beeld en Geluid

Vanwege storingen die er soms zijn tijdens een dienst hebben we, voorlopig, deze link aangepast.
Deze gaat nu direct naar de website van Kerkdientgemist.

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

HHG-Genemuiden conformeert zich in de coronacrisis aan de landelijke voorschriften. Voor informatie over kerkelijke activiteiten zie de berichten op deze site en in het kerkblad

Als vrouwenvereniging komen wij 1 keer per 2 weken op de woensdagavond bijeen om Gods Woord te onderzoeken en te overdenken. Deze bijeenkomsten worden gehouden in een zaal van de Bethelkerk aan de Bereklauw van 20.00 – 22.00 uur.

We mogen terugzien op goede en gezegende avonden in verenigingsverband. We beseffen dat dit alles niet in eigen kracht is gedaan. We zijn in alles afhankelijk van God onze Schepper en we verwachten ook het komende seizoen alles van Hem.
De afgelopen periode ervoeren wij de broosheid van het leven wel in het bijzonder. In korte tijd ontvielen ons enkele leden door de plotselinge en onverbiddelijke dood en kregen anderen te maken met ziekte en ernstige boodschappen. Te meer doet ons dat beseffen dat wij nu nog in het heden der genade leven en dat wij onze tijd op aarde moeten uitkopen. Dat wij bezig moeten zijn met de zaken van Gods Koninkrijk en hoe wij daaraan deel krijgen.

Als vrouwenvereniging zijn we aangesloten bij de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, die in 2009 is opgericht. Vanaf dat moment zijn we ook zoveel mogelijk aanwezig op besturen- en/of Bondsdagen. Naast veel informatie en lezingen is er ook contact met andere verenigingen in den lande. Binnen de regio bezoeken wij ook de bijeenkomsten (afgelopen jaar te Nieuwleusen en Rijssen) en na enkele jaren is te zien dat wij met elkaar, hoe gebrekkig ook, werken in Gods Koninkrijk en dat het fijn is zorgen en moeiten, maar ook positieve dingen met elkaar te delen. Regionaal mochten we na stemming op de ledenvergadering, komen tot uitbreiding van het regionale bestuur van drie naar vijf leden.

Het afgelopen jaar hebben we als vereniging een begin gemaakt met het boekje: Van een vervolger een verkondiger, uitgegeven door genoemde Vrouwenbond. Daarnaast zijn er door verschillende dames inleidingen gemaakt die op de verenigingsavonden besproken zijn. Het aanstaande seizoen hopen we het boekje over de zendingsreizen te vervolgen en af te ronden. Het bestuur is op moment van schrijven nog in overleg wat wij op de overige avonden gaan behandelen. U hoort dit op de vereniging en kunt het lezen in het Kerkblad. Wij hopen naast meditatieve en bezinnende momenten ogenblikken voor creatief bezig zijn te plannen en daarmee bezig te zijn voor de kerkbouw.
Naast de eigen avonden waren er de gezamenlijke momenten met de mannenvereniging: startavond, Kerst en jaarsluiting.

Zoals eerder vermeld bezoeken wij zoveel mogelijk de Bondsdag en/of met een afvaardiging de regionale huishoudelijke vergaderingen en bijeenkomsten. Dat hopen wij ook in het komende seizoen weer te doen.

Mocht u belangstelling hebben voor onze avonden, of vrijblijvend een avond mee willen maken?
U bent van harte welkom!

Contactadres:
mw. H. Poot–Kwakkel
E-mail: Contactformulier

Agenda:

woensdag 06 oktober 2021 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 20 oktober 2021 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
dinsdag 09 november 2021 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 24 november 2021 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 08 december 2021 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 22 december 2021 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 12 januari 2022 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 26 januari 2022 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 02 februari 2022 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord
woensdag 16 februari 2022 19:45 - 21:45
Vrouwenvereniging Rondom het Woord