HHG Genemuiden 

Adres: Bereklauw 1  

 Telefoon: 038-3030200

Wat geloven wij

De Hersteld Hervormde gemeente Genemuiden is een klein onderdeeltje van Gods Kerk wereldwijd. Het is een wonder dat er nog steeds een gemeente Gods op aarde is.

Zien en geloven

Zien met het oog en zien met het verstand. Er is veel meer te zien dan wij met het oog kunnen waarnemen. Die rijkdom vinden we in de Bijbel. Dat willen wij graag met je delen.

Bijbelse Toerusting

Waarom een Cursus Bijbelse Toerusting? De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. Christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening en toerusting nodig.

Afhalen CD's

Bestelde cd’s van kerkdiensten kunnen tegen contante betaling à € 5,- per stuk bij de Bethelkerk afgehaald worden op maandag tussen 18.30 en 19.00 uur, en op donderdag tussen 9.15 en 10.00 uur.

Vrouwenvereniging "Beréa"

Beréa is één van de vrouwenverenigingen van onze gemeente en wel de ‘jonge’ vrouwenvereniging. De leeftijd van onze leden varieert van ongeveer 25 jaar tot 45 jaar. Ons doel is om met elkaar Gods Woord te bestuderen en hierover samen te spreken. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning.
Eén keer in de 14 dagen komen we op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om half tien en eindigen rond kwart over elf. Elke verenigingsmorgen is er kinderoppas aanwezig die verzorgd wordt door 2 leden van de vereniging. De leden komen uit de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente. Samen met de twee andere vrouwenverenigingen Noádja en Schrift en Belijdenis worden 3 keer per jaar gezamenlijke morgens georganiseerd: de opening, de kerstviering en de koffiemorgen (met een spreker of spreekster).
Elk seizoen worden de bijbelstudies uit het maandblad De Hervormde Vrouw besproken. Deze bijbelstudie wordt door 3 leden gezamenlijk thuis voorbereidt. Ook de andere leden bereiden de bijbelstudie thuis persoonlijk voor zodat men weet waar de bijbelstudie over gaat. In het seizoen 2012/2013 hopen we het bijbelboek Nehemia met elkaar door te nemen.
Bent u nieuwsgierig geworden, komt u dan gerust eens een morgen meedraaien!
Ook dit seizoen willen we nieuwe leden van harte welkom heten op onze vereniging.

Voor informatie: Jeannet Naberman, (voorzitter)
Henny Oosterveer, (secretaris)
e-mail: contactformulier.

Agenda:

Op dit moment is er geen informatie.
Op dit moment is er geen informatie.

Design by: www.diablodesign.eu