HHG Genemuiden 

Adres: Bereklauw 1  

 Telefoon: 038-3030200

Wat geloven wij

De Hersteld Hervormde gemeente Genemuiden is een klein onderdeeltje van Gods Kerk wereldwijd. Het is een wonder dat er nog steeds een gemeente Gods op aarde is.

Zien en geloven

Zien met het oog en zien met het verstand. Er is veel meer te zien dan wij met het oog kunnen waarnemen. Die rijkdom vinden we in de Bijbel. Dat willen wij graag met je delen.

Bijbelse Toerusting

Waarom een Cursus Bijbelse Toerusting? De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. Christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening en toerusting nodig.

Afhalen CD's

Bestelde cd’s van kerkdiensten kunnen tegen contante betaling à € 5,- per stuk bij de Bethelkerk afgehaald worden op maandag tussen 18.30 en 19.00 uur, en op donderdag tussen 9.15 en 10.00 uur.

Catechese

De catechisaties vinden plaats op maandag- en dinsdagavond en  op zaterdagavond (voor hen die elders werken of studeren).  In het woord catechisatie zit het woord "echo".  Het is de bedoeling dat Gods Woord weerklank (=echo) zal vinden in jouw hart.  Dat kan de Heere alleen geven, maar doe je best, leer de vragen, en kom trouw. Want die de Heere vroeg zoeken zullen Hem vinden. In de persoonlijke uitnodigingsbrief, die elke jongere vanaf 12 jaar ontvangt,  staat vermeld op welke avond en welke tijd je verwacht wordt.

Maandag:
 
12-13 jr  18.30 uur
14-15 jr  19.15 uur
16-17-18+ 20.15 uur
 
Dinsdag:
 
12-13jr + 14-15jr  16.30 Driester Kamperzeedijk

12-13jr + 14-15jr 18.30 uur
16-17jr 19.15 uur
18+ 20.15 uur
 
Zaterdag: Voor wie door de week niet kan 18.30 uur

 

Agenda:

Op dit moment is er geen informatie.

Catechisatie-schema 18+

Catechisatieseizoen 2018-2019

 

Catechisatie-schema van 18+

maandag/dinsdag/

zaterdag

Behandelen

Leren en maken

Thema

10-09

Openingsavond; 19.30 uur

 

 

Dhr. G. Van Dijk vertelt ons over de Franse kerk-geschiedenis en in het bijzonder over de Franse zendeling François Coillard.

17-09 / 18-09 / 22-09

Bijbelkennis 40

 

Amos & Obadja

 

24-09 / 25-09 / 29-09

Bijbelkennis 41 

Zie leren en vragen in les 40

Jona

01-10 / 02-10 / 06-10

Bijbelkennis 42

Zie leren en vragen in les 41

Micha

08-10 / 09-10 / 13-10

Bijbelkennis 43

Zie leren en vragen in les 42

Nahum

15-10 / 16-10 / 20-10 

Bijbelkennis 44

Zie leren en vragen in les 43

Habakuk & Zefanja

22-10 / 23-10 / 27-10

Herfstvakantie

 

 

29-10 / 30-10 / 03-11

Bijbelkennis 45

Zie leren en vragen in les 44

Haggaï & Zacharia

05-11 / 06-11 / 10-11

Geen catechisatie i.v.m. Dankdag

 

 

12-11 / 13-11 / 17-11

Bijbelkennis 46

Zie leren en vragen in les 45

Maleachi

19-11 / 20-11 / 24-11

Bijbelkennis 47 

Zie leren en vragen in les 46

Mattheüs

26-11 / 27-11 / 01-12

Bijbelkennis 48

Zie leren en vragen in les 47

Markus

03-12 / 04-12 / 08-12

Bijbelkennis 49

Zie leren en vragen in les 48

Lukas

10-12 / 11-12 / 15-12

Bijbelkennis 50

Zie leren en vragen in les 49

Johannes

17-12 / 18-12 / 22-12

Bijbelkennis 51

Zie leren en vragen in les 50

Handelingen (1)

24-12 tot en met 05-01

Kerstvakantie

 

 

07-01 / 08-01 / 12-01

Bijbelkennis 52 

Zie leren en vragen in les 51

Handelingen (2)

14-01 / 15-01 / 19-01

Bijbelkennis 53

Zie leren en vragen in les 52

De brief aan de Romeinen (1)

21-01 / 22-01 / 26-01

Bijbelkennis 54

Zie leren en vragen in les 53

De Brief aan de Romeinen (2)

28-01 / 29-01/ 02-02

Bijbelkennis 55

Zie leren en vragen in les 54

1 Korinthiërs (1)

04-02 / 05-02 / 09-02

Bijbelkennis 56

Zie leren en vragen in les 55

1 Korinthiërs (2)

11-02 / 12-02 / 16-02

Bijbelkennis 57: 

Zie leren en vragen in les 56

2 Korinthiërs

18-02 / 19-02 / 23-02

Voorjaarsvakantie

 

 

25-02 / 26-02/ 02-03

Bijbelkennis 58

 

Zie leren en vragen in les 57

Galaten

04-03 / 05-03/ 09-03

Bijbelkennis 59

 

Zie leren en vragen in les 58

Efeziërs

11-03 / 12-03 / 16-03

Geen catechisatie i.v.m. Biddag

   

18-03 / 19-03 / 23-03

Vrij onderwerp of iets uit de vorige lessen behandelen

Alleen teksten leren van les 59

 

25-03-2019

Afsluitingsavond; 19.30 uur

   

 

 

 

Catechisatie-schema 12-17

 

Catechisatieseizoen 2018-2019

 

Catechisatie-schema van 12-17 jarigen

 

Maandag/dinsdag/zaterdag

Behandelen

Leren/maken *

Thema

10-09

Openingsavond; 19.30 uur

 

 

Dhr. G. Van Dijk vertelt ons over de Franse kerk-geschiedenis, in het bijzonder over de Franse zendeling François Coillard.

17-09 / 18-09 / 22-09

Ontstaan v/d Heidelbergse Catechismus (HC).

 

Ontstaan en doel van de HC

 

24-09 / 25-09 / 29-09

‘Leren en belijden C1’ Les  1; Vr. & Antw. 1. 

Vr. & Antw. 1 t/m verlost heeft,

De enige troost

01-10 / 02-10 / 06-10

‘Leren en belijden C1’ Les 1; Vr.& Antw. 2.

Vr.& Antw. 1 helemaal + vragen a t/m e maken

Jouw verzekering!?

08-10 / 09-10 / 13-10

‘Leren en belijden C1’ Les 2.

Vr.& Antw. 2 + vragen maken

De ellende van de mens

15-10 / 16-10 / 20-10 

Leren en belijden C1’ Les 3.

Vr.& Antw. 4 + alle vragen maken

Goed geschapen, diep gevallen

22-10 / 23-10 / 27-10

Herfstvakantie

 

 

29-10 / 30-10 / 03-11

‘Leren en belijden C1’ Les 4 tot en met Vr. en Antw. 10 op blz. 14.

Vr.& Antw. 6 + vragen maken 

God is rechtvaardig

05-11 / 06-11 / 10-11

Geen catechisatie: Dankdag

   

12-11 / 13-11 / 17-11

‘Leren en belijden C1’ Les 4 (vervolg) HC Vr.&Antw. 11.

Vr. & Antw. 9 + vragen maken a t/m g

Vervolg les 4: 

Is dan God ook niet barmhartig?

19-11 / 20-11 / 24-11

‘Leren en belijden C1’ Les 5; Vr.&Antw. 12-15.

Vr. & Antw. 11 + de rest van de vragen maken

De mogelijkheid van de verlossing

26-11 / 27-11 / 01-12

‘Leren en belijden C1’ Les 6; Vr.&Antw. 16-19.

Vr. & Antw. 15  + vragen maken

De enige Middelaar

03-12 / 04-12 / 08-12

Vrij onderwerp of met les 7 een begin maken

Vr. & Antw. 18

 

10-12 / 11-12 / 15-12

‘Leren en belijden C1’ Les 7; Vr.&Antw. 20-22.

Vr. & Antw. 19 + vragen maken

Door het geloof

17-12 / 18-12 / 22-12

‘Leren en belijden C1’ Les 8; Vr.&Antw. 23-25. 

Vr. & Antw. 21 + vragen maken

Geloof in de drie-enig God

24-12 tot en met 05-01

Kerstvakantie

 

 

07-01 / 08-01 / 12-01

‘Leren en belijden C1’ Les 9; Vr.&Antw. 26-28.

Vr. & Antw. 23 + vragen maken

God de Vader, de Schepper

14-01 / 15-01 / 19-01

‘Leren en belijden C1’ Les 10; Vr.&Antw. 29-30.

Vr. & Antw. 26 + vragen maken

Jezus, de Zaligmaker

21-01 / 22-01 / 26-01

‘Leren en belijden C1’ Les 11; Vr.&Antw. 31-32.

Vr. & Antw. 29+vragen maken.

Christus, Gods Gezalfde

28-01 / 29-01/ 02-02

‘Leren en belijden C1’ Les 12; Vr.&Antw. 33-34.

Vr. & Antw. 32 + vragen maken

Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere

04-02 / 05-02 / 09-02

‘Leren en belijden C1’Les 13; Vr.&Antw.11; 35-36.

Vr. & Antw. 34+ vragen maken.

Zijn geboorte

11-02 / 12-02 / 16-02

‘Leren en belijden C1’ Les 14; Vr.&Antw. 37-39.

Vr. & Antw. 35 + vragen maken

Zijn Lijden

18-02 / 19-02 / 23-02

Voorjaarsvakantie

 

 

25-02 / 26-02/ 02-03

‘Leren en belijden C1’ Les 15; Vr.&Antw. 40-44.

Vr. & Antw. 37 + vragen maken

Zijn dood, begrafenis en nederdaling ter helle

04-03 / 05-03/ 09-03

‘Leren en belijden C1’ Les 16; Vr.&Antw. 45

Vr. & Antw.40 + vragen maken

Zijn opstanding

11-03 / 12-03 / 16-03

Geen catechisatie: Biddag

 

 

18-03 / 19-03 / 23-03

‘Leren en belijden C1’ Les 17; Vr.&Antw. 46-49.

Vr. & Antw.45 + vragen maken

Zijn hemelvaart

25-03 -2019

Afsluitingsavond; 19.30

   

*Voor de 12-13 jarigen (1egroep op maandag en dinsdag) alleen het leerwerk van dit overzich 

Design by: www.diablodesign.eu