Online Regelen (Coronavirus)

Kerkdienst Online

Kerkdienst Online
Beeld en Geluid

Vanwege storingen die er soms zijn tijdens een dienst hebben we, voorlopig, deze link aangepast.
Deze gaat nu direct naar de website van Kerkdientgemist.

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

HHG-Genemuiden conformeert zich in de coronacrisis aan de landelijke voorschriften. Voor informatie over kerkelijke activiteiten zie de berichten op deze site en in het kerkblad

Graag wil de activiteitencommissie van onze kerk u al vast attent maken op de geplande zangavond op D.V. zaterdag 9 oktober a.s. in de Bethelkerk, mits de omstandigheden m.b.t. Corona dit toelaten. De aanvang is om 19.30 uur. Ds. A. de Groot heeft deze avond de leiding en voor muzikale begeleiding hebben Leon Koppelman (panfluit) en Dirk Mulder (orgel) hun medewerking aan deze avond toegezegd. Het thema van deze avond is ‘In Uw licht Zien wij het licht’  n.a.v. Ps. 36: 10. In de volgende kerkbladen ontvangt u nadere informatie.