Als u deze site bezoekt met uw browser, Google Chrome, Internet Explorer (af te raden) of Edge, kunt u een melding krijgen. Deze is bekend bij kerkdienstgemist en hopen ze zo spoedig als mogelijk op te lossen.
Deze melding lijkt op dit moment alleen in Edge voor te komen.
Kerkdienstgemist Foutmelding

Voor live meeluisteren klikt u op onderstaande pijl (play-toets)

Geef uw Giften en Gaven


Indien er op dat moment een uitzending is, kunt u direct meeluisteren. Als er geen uitzending is, hoort u een mededeling dat er op dit moment geen uitzending is.

Op verzoek van enkele luisteraars vermelden wij hieronder het bankrekeningnummer voor een eventuele vrijwillige bijdrage voor het beluisteren van deze uitzending. Ons bankrekeningnummer is NL62 RABO 03233.26.323 t.n.v. kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Genemuiden.
U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van ‘bijdrage internetuitzending”.
Geef uw Gift

Voor een overzicht van de kerkdiensten / uitzendingen

Via de ether is de nieuwe frequente 148.01250 op de lange band of 148.010 op de korte band.

Opname archief