HHG Genemuiden 

Adres: Bereklauw 1  

 Telefoon: 038-3030200

Stichting

ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

RSIN: 814916880 (dossier nr. 05075548 d.d. 30-06-2004)

Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde Gemeente (in Hersteld Verband) te Genemuiden

Postadres: Bereklauw 1, 8281 MT Genemuiden

Bestuurssamenstelling: de heren J. Kolk. H. Kijk in de Vegte, B.J. van Dalfsen, B. Tuinman. T. Breman, G. Eenkhoorn, Joh. van Olst

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan: Er is geen beleidsplan omdat de Stichting al jaren ‘slapende’ is. De Stichting bezit en beheert geen bezittingen en heeft geen schulden. Eind 2007 heeft de formele overdracht plaatsgevonden van het gehele vermogen aan de Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Genemuiden.

Doelstelling volgens artikel 3 van de oprichtingsakte d.d. 24 juni 2004:
Het verkrijgen, beheren, administreren en beschikken over vermogenswaarden van de Nederlands Hervormde Gemeente (in Hersteld Verband) te Genemuiden.

Uitgeoefende activiteiten:
- Vanaf het boekjaar 2008 zijn er geen activiteiten meer ontplooid.

Financiële verantwoording 2018:
- Samenvatting van de balans 2018
Actief- en passief zijde bedragen € 0,00, kapitaal bedraagt per eind 2018 € 0,00.

- Samenvatting van staat van baten en lasten over 2018:
Het totaal van de baten bedroeg in 2018: geen
Het totaal van de lasten bedroeg in 2018: geen
Het resultaat van het boekjaar in 2018 bedroeg: € 0,00