Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Heeft u problemen meld het ons

Algemeen

Rekeningnummer diaconie: NL40RABO0323326331 t.n.v. Diaconie HHG Genemuiden.

Elke maandagavond heeft de diaconie zitting op de bovenverdieping boven de consistorie van de Bethelkerk, tussen 19:30 en 20:30 uur.
Telefonisch is de diaconie daar te bereiken op telefoonnummer 038 30 30 203.
Of neem contact op via het contactformulier.

Taakverdeling diakenen

Voorzitter: dhr. H. Timmerman
- Algemene zaken
- Boekhouding
- Contactpersoon pastorale gezinsondersteuning
- Kopij kerkblad
- Contactpersoon gehandicapten

Secretaris: dhr. H. van de Kerke
- Kerstmiddag + contactpersoon ouderenmiddag
- Diaconaal Platform Zwartewaterland (DPZ)
- Verzamelen collectes
- Vluchtelingenwerk

Secretaris: dhr. H. Altena
- Vervoer van en naar de kerk voor ouderen regelen
- Contactpersoon De Meente
- Zendingscommissie

Dhr. J. Slingerland
- Verzamelen collectes
- Paasattenties langdurig (elders) verzorgden
- Dagboeken

Zaken die door de diaconie worden verzorgd

• Verzamelen collectes en uitdelen aan mensen in nood.
• Gezinsondersteuning.
• Ziekenbezoek en bezorging van preekcassettes.
• Begeleiding van personen, eventueel samen met de maatschappelijk werker.
• Zitting in het bestuur van De Meente
• Contactpersoon plaatselijke commissie/stuurgroep ouders van gehandicapten.
• Contactpersoon voor elders verpleegden.
• Coördinator bezoekwerk tehuizen.
• Coördinator vakantieweken gehandicapten Bond Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G.
• Coördinator bejaardenmiddagen.

Preekcassettes/Cd's

Gemeenteleden die vanwege hun gezondheid de kerkdiensten niet kunnen bijwonen en niet in het bezit van kerkradio zijn, kunnen bij de diakenen een preekcassette of cd krijgen van de zondag daarvoor. Deze blijft eigendom van de kerk en wordt gedurende de periode dat dat nodig is wekelijks geruild.

Werkgroep vrijwillige huishoudelijke hulp binnen de HHG Genemuiden.

We zijn een werkgroep voor vrijwillige huishoudelijke hulpverlening binnen onze gemeente.

Het is aanvullende hulp van tijdelijke aard en niet professioneel.
Wij helpen u in situaties waar hulpverlening door professionals, familieleden of buren enzovoort niet mogelijk of moeilijk is. Daar waar hulp wordt geboden gebeurt dat vrijwillig.
De hulpverlening kan bestaan uit:
•    Verrichten van licht huishoudelijk werk
•    In noodsituatie de helpende hand bieden
•    Bieden van hulp tijdens de zwangerschap of na de geboorte waar professionele hulp niet in voorziet
Het gaat dus alleen om huishoudelijke hulpverlening!

Voor contact of verdere informatie Stienanda van de Kerke.

Tevens zoeken wij voor bovenstaande werkgroep vrijwilligers die hier belangstelling voor hebben! Hiervoor kunt u zich aanmelden bij bovengenoemde.
Wij hopen zo als gemeente voor elkaar klaar te staan in bepaalde omstandigheden.