Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Heeft u problemen meld het ons

Inscherpen, thuis én op de zondagsschool?
„En u zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als u in uw huis zit, en als u op den weg gaat, en als u nederligt, en als u opstaat.” (Deuteronomium 6:7)

De Heere gebiedt Israël door de mond van Mozes dat Zijn geboden (Deuteronomium 5) de kinderen ingescherpt zouden worden. En dat intensief! U zult er van spreken als u in uw huis zit, als u op de weg gaat, en als u neerligt en als u opstaat. Met andere woorden, de Heere vraagt dat het onderwijzen van je kind een constante bezigheid is, iets wat je hele leven doortrekt. Een taak van ouders. In dat licht moet zeker ook de zondagsschool gezien worden. Het mag een aanvulling zijn op het onderwijs vanuit Gods Woord wat een kind thuis en in de kerk ontvangt. We hopen als leiding van de zondagsschool dat ouders ernst maken met de noodzaak van het inscherpen van Gods Woord in kinderen. Daar rust zegen op! (zie Deuteronomium 6:25). Dit kan daarin tot uiting komen dat u naast het onderwijs wat u uw kind thuis geeft het ook naar de zondagsschool brengt. Maar niet minder belangrijk is dat wanneer uw kind de zondagsschool bezoekt, het ook van huis uit gestimuleerd wordt om de woorden van God in te scherpen. Dit kan door het leren van de psalm en de Bijbeltekst.
Waarom is het inscherpen dan zo belangrijk? Niet om kinderen lastig te vallen of te vervelen met het leren van iets, maar het gaat om niets minder dan hun eeuwig behoud. Het bezig zijn met Gods Woord is de manier waarop de Heere dingen, die uit het hoofd geleerd zijn, een plek wil geven in het hart. We hopen dat daar dan ook tijd voor ingeruimd wordt. „Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig”, zegt Paulus in 2 Korinthe 4:18. Dit moet toch ook tot uiting komen in hoe wij kinderen leren hun tijd te besteden?

De zondagsschooldeur staat zondags wijd open voor alle basisschoolkinderen van zowel binnen als buiten de gemeente. Het duurt van 13.30 tot 14.15 uur.

Met Kerst en Pasen hebben we bijzondere zondagsschoolvieringen. 

Graag hopen we jou als je dit leest, of úw kind, zondags te ontmoeten!

Voorzitter: G.J. Westhoff, tel. 038 3857966
secretariaat: E.J. Beens,
Klaas Fuitestraat 1a, tel. 038 8519136, of 06 41859004
E-mail: Contactformulier

Agenda:

Geen agenda items op dit moment