E-mailadres Digitaal Factureren

Hier kunt u het fornulier vinden om uw gegevens door te geven voor het digitaal factureren of voor andere doeleinden.
GA NAAR FORMULIER

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

23-3-2023 vnamorgen heeft er een verstoring plaatsgevonden in de verwerking van betalingen via ideal.

Heeft u problemen meld het ons

Jeugdvereniging Samuël en Jonathan uitgaande van de Hersteld Hervormde Gemeente te Genemuiden

 Genemuiden, september 2022

Geachte ouder(s),

We staan aan het begin van een nieuw clubseizoen. We zijn dankbaar dat we na het onzekere verloop van de vorige seizoenen uw kind(eren) hier weer mogen begroeten. Middels deze brief willen wij u informeren over de clubmiddagen/-avonden. Tegelijkertijd vragen wij uw aandacht voor enkele belangrijke zaken.

Doel

In onze statuten staat het volgende verwoord wat betreft de doelstelling van de club:

“De -12 vereniging heeft tot doel de kennis van de bijbelse- en kerkgeschiedenis te vermeerderen, toerusting van de jeugd in de “huidige” maatschappij, de onderlinge band tussen de jeugd te versterken en zo de opbouw van de gemeente te bevorderen”. Met de hulp van de Heere hopen wij aan bovengenoemde doelstellingen te werken. Immers: Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan (psalm 127:1a)

 Materialen

De HHK heeft het landelijk het jeugdwerk georganiseerd in de HHJO. Deze organisatie werkt nauw samen met het landelijk jeugdwerk van de christelijk gereformeerde kerken (LCJ). Ook in het komende seizoen hopen we hiervan gebruik te blijven maken. Daarnaast hebben de leidinggevenden nog steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van de materialen van de jeugdbond van de gereformeerde gemeente die in het verleden zijn aangeschaft of vormen kinderbijbels zoals van Dam of Vreugdenhil de bron voor het bezinnende gedeelte van de clubavond.

Leden

Alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben een uitnodiging gehad de kinderclub te komen bezoeken. Als het goed is heeft uw kind het antwoordstrookje van deze kaart ingevuld, en dit strookje ingeleverd. Of u heeft het formulier op de website ingevuld. Indien dit niet is gebeurd: op de eerste clubmiddag/-avond noteren wij alsnog de gegevens van uw kind. 

Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom, wel graag van dezelfde leeftijd. We stellen het op prijs dat eventuele vriendjes/vriendinnetjes dan wel het hele club seizoen meekomen. Dit in verband met de werkjes en de voorbereidingen hiervan.

De kinderen die in groep 3 en 4 zitten worden op vrijdagmiddag verwacht (Samuël). De kinderen die in groep 5 tot en met 8 zitten worden op donderdagavond verwacht (Jonathan). 

Tijden

Wanneer uw kind naar de club zal gaan, vragen we u te letten op de aanvangstijd. De clubmiddag (Samuël) begint op 14.00 uur; de clubavond (Jonathan) begint om 19.00 uur.  Wilt u uw kind niet te vroeg van huis laten gaan? Dit om overlast in en rond de Bethelkerk te voorkomen. De ideale aankomsttijd is 13.55 uur (Samuël) of 18.55 uur (Jonathan).  De kinderen mogen dan direct naar binnen komen. De kinderen van de Samuel mogen via de zij-ingang naar binnen komen, dit om bij een eventuele huwelijksbevestiging overlast te voorkomen.

De clubmiddagen eindigen om 15.30 uur en de clubavonden om 20.30 uur. Als leiding proberen we op tijd te stoppen zodat u niet onnodig hoeft te wachten als u uw kind ophaalt.

Contributie, ziekte, verzuim

Zoals u bekend moet de contributie 2x per jaar betaald worden. De contributie voor een half clubseizoen bedraagt 6 euro per kind. Wij verzoeken u vriendelijk de contributie voor de eerste helft van het clubseizoen de eerste clubavond te laten betalen. De contributie voor de tweede helft van het clubseizoen ontvangen we graag de eerste clubavond in de maand januari.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om het bedrag over te maken op: NL49 RABO 0321453972 t.n.v. Hersteld Herv. Gem. te Genemuiden onder vermelding van naam en groep. 

We gaan er van uit dat de kinderen trouw de club zullen bezoeken. Wanneer uw kind ziek is of wanneer er een andere reden is waarom uw kind verhinderd is om de clubmiddag/ -avond te bezoeken: wilt u dit dan telefonisch doorgeven aan de contactpersoon van de –12 club? Dit kan bij ons ongerustheid voorkomen als een kind er niet is. U kunt dan bellen naar of appen met Klasien Gouman, tel. 06-10262773.

Regels 

Ter informatie krijgt u de regels die wij opgesteld hebben voor de club. We zouden het fijn vinden als u deze regels voor de eerste clubmiddag/-avond door wilt nemen met uw kind. Als leiding zullen we deze regels ook met de kinderen bespreken. Mochten er op een bepaald moment onverhoopt problemen voordoen, dan nemen wij contact met u op. We proberen samen naar een oplossing te zoeken. Wat wij niet hopen, maar toch kan gebeuren: als u merkt dat uw kind tegen het bezoeken van de club opziet omdat het door andere kinderen geplaagd wordt, wilt u dan alstublieft contact met ons opnemen? Ook dan zullen we gezamenlijk naar een oplossing zoeken!

Foto’s in het kader van de wet AVG

De privacywet AVG is streng als het gaat om het publiceren van persoonlijke informatie van anderen. Foto’s vallen daar ook onder. Tegelijk kent de wet ook een belangrijke uitzondering die gaat over informatievoorziening, zoals bij journalistieke berichtgeving. Foto’s van onze activiteiten kunnen zo nu en dan gepubliceerd worden op de site van onze gemeente en/of in het kerkblad. We zullen daarbij terughoudend zijn in bijv. het plaatsen van een close-up van uw zoon/dochter.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan willen wij u vragen dit te melden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijzonderheden

We hopen dat we samen met de kinderen fijne avonden mogen hebben. Het zou zo kunnen zijn, dat het belangrijk is dat wij als leiding weten of er bijzonderheden met uw kind zijn. Misschien heeft uw kind een vorm van gedrag, een beperking of een bepaalde stoornis waarmee wij rekening moeten houden in de omgang met uw kind of in de werkjes die we willen maken. Als er iets is waarvan u denkt dat het belangrijk is om als leiding te weten: wilt u dan contact opnemen met Henrike Fuite, tel. 06-19531243 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met uw informatie zullen we zo zorgvuldig mogelijk omgaan. 

Tot slot willen wij u erop wijzen dat veel informatie betreffende het jeugdwerk te vinden is op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente www.hhggenemuiden.nl. Hier vindt u onder het kopje Jeugdwerk de plaats, tijden en datums van de diverse verenigingsmiddagen- en avonden.

We hopen op uw medewerking in de genoemde aandachtspunten, en we hopen samen met de kinderen goede en gezegende avonden te hebben. 

Met vriendelijke groeten,

De leidinggevenden van de kinderclubs ‘Samuël’ en ‘Jonathan’. 

Bijlage: regels jeugdclub

DE REGELS VAN ONZE CLUB

De belangrijkste regel die de Heere ons geeft is:

‘God liefhebben boven alles, en de naaste als onszelf’. 

Daarom hebben we de volgende regels voor onze club: 

  1. De club begint om 14.00 uur of 19.00 uur. Vijf minuten voordat de club begint mag je bij de Bethelkerk te zijn. Als je je fiets in het rek hebt gezet, mag je direct naar binnen komen. De kinderen van de Samuel (vrijdagmiddag) mogen via de zij-ingang naar binnen.                         Ga dan naar de zaal waar je moet zijn.
  1. We lopen rustig in het gebouw. Ook gaan we netjes om met de meubels in het gebouw.
  1. Tijdens het zingen, bidden en Bijbellezen zijn we eerbiedig.
  1. Je bent beleefd en gehoorzaam tegen de leiding.
  1. Als je naar de WC wilt, vraag je dat even aan iemand van de leiding.
  1. Op de club krijg je drinken en iets lekkers. Daarom laten we onze eigen snoepjes thuis. 
  1. Met de andere kinderen ga je zó om, dat ze zich fijn voelen. 
  1. Om 15.20 uur of 20.20 uur gaan we opruimen. Iedereen helpt met opruimen totdat het weer netjes is. 
  1. Rond 15.30uur of 20.30uur besluiten we de clubavond. Je gaat daarna zo snel mogelijk naar huis. 
  1. Wanneer je onbeleefd of ongehoorzaam bent, nemen wij contact op met je ouders. Want we willen het graag fijn hebben en houden op de club!