Online Regelen (Coronavirus)

Kerkdienst Online

Kerkdienst Online
Beeld en Geluid

Vanwege storingen die er soms zijn tijdens een dienst hebben we, voorlopig, deze link aangepast.
Deze gaat nu direct naar de website van Kerkdientgemist.

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

HHG-Genemuiden conformeert zich in de coronacrisis aan de landelijke voorschriften. Voor informatie over kerkelijke activiteiten zie de berichten op deze site en in het kerkblad

Alles doordenkende komt het crisisteam op grond van de gegeven adviezen tot de volgende overwegingen en besluiten dat die vooralsnog van toepassing zijn gedurende de maand oktober: 

a)  Het breed moderamen adviseert om het aantal bezoekers per dienst terug te brengen naar 30 personen. Hierbij worden niet meegeteld de kinderen onder de twaalf jaar en het “personeel”. Uitgaande van een aangepast uitnodigingsbeleid, kunnen op basis van dit advies in onze gemeente per dienst ruim honderd personen uitgenodigd worden.
Als crisisteam willen we ons daaraan in grote mate conformeren en daarom is er besloten om per dienst maximaal 150 personen uit te nodigen. Dit komt neer op ongeveer 10% van het aantal beschikbare zitplaatsen.

b)  Het crisisteam heeft in haar overwegingen nadrukkelijk ook de grootte van de gemeente en de daarbij passende grootte van het kerkgebouw meegewogen. Evenals de bouwkundige staat van ons kerkgebouw. In de kerkzaal met bijtrekzaal kunnen conform de plattegrond van de architect 1.352 personen plaats nemen. Daarnaast zijn diverse, u bekende, maatregelen genomen.

c)  Tussen de banken die de bezoekers innemen, zullen twee banken leeg gelaten worden.

d)  Zingen tijdens de eredienst zal niet plaats vinden. In plaats daarvan zal ook in de kerk meegeluisterd worden naar eerder opgenomen psalmen. Wij verzoeken u met nadruk om aan dit besluit gevolg te geven en niet mee te zingen, hoezeer dat ook strijdt met de behoefte die er kan zijn om dit wél te doen.

e)  Bij het binnenkomen tot aan de zitplaats, en het uitgaan van de kerk wordt een mondkapje gedragen. Tijdens de dienst kunt u deze afdoen. Wij verzoeken u met nadruk om aan dit besluit gevolg te geven.

f)  Alle kring- en verenigingswerk voor lidmaten boven de 18 jaar wordt opgeschort

g)  De catechese voor de jeugd jonger dan 18, gaat gewoon door, conform de beleidslijn voor het voortgezet onderwijs.

h)  De catechese voor de jeugd ouder dan 18 jaar (ook de belijdeniscatechisatie), wordt voortgezet in digitale vorm (zie tevens onderstaand het verzoek onder het kopje Email-adressen)

i)  Alle reguliere huisbezoeken worden opgeschort; het noodzakelijke pastoraat aan ouderen, zieken en eenzamen kan met inachtname van de regels, wel doorgang vinden.

j)  De Bijbelkring en Bijbellezing in de maand oktober zullen uitsluitend digitaal gehouden worden en uitgezonden worden via de bekende kanalen.

Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden Secretariaat: Bereklauw 1 - 8281 MT Genemuiden - 038 30 30 202 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In aansluiting op het advies van het Breed Moderamen zullen deze maatregelen dus gelden voor de maand oktober. Voor de periode daarna zal er zowel door het Breed Moderamen als door ons als plaatselijke gemeente een heroverweging plaats vinden. Gedurende de maand oktober zullen ontwikkelingen op de voet gevolgd worden. Indien dit tot nadere wijzigingen in het beleid leidt, zult u geïnformeerd worden. 

Email adressen
Wij verzoeken alle 18-plussers vriendelijk en dringend hun email adres z.s.m., en uiterlijk maandag 19 oktober, a.s. door te geven aan degenen bij wie ze catechisatie volgen. Dat is dus ds. De Groot (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), ouderling Huisbrink (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of de heer M. Roos (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Tenslotte 

Gemeente, we vragen uw gebed voor allen die in deze corona crisis de verantwoordelijkheid hebben om leiding te geven aan ons land, ons volk en de kerken in ons land. En ook gebed voor ons persoonlijk, voor de kerk en voor het geheel van onze samenleving; dat deze crisis ons aan Gods genadetroon brengt en dat Hij ons in Christus Zijn Zoon bekering en geloof wil schenken. Onze regering moet bekennen: wij zijn de grip op het virus kwijt. Op grond van Gods Woord mogen we en moeten we belijden: het loopt God de Heere nooit uit de hand. Sta dan naar die geborgenheid bij Hem! Tot de eer van Zijn heilige Naam. 

Crisisteam HHK Genemuiden