Online Regelen (Coronavirus)

Kerkdienst Online

Kerkdienst Online
Beeld en Geluid

Vanwege storingen die er soms zijn tijdens een dienst hebben we, voorlopig, deze link aangepast.
Deze gaat nu direct naar de website van Kerkdientgemist.

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

HHG-Genemuiden conformeert zich in de coronacrisis aan de landelijke voorschriften. Voor informatie over kerkelijke activiteiten zie de berichten op deze site en in het kerkblad

De kerkenraad en colleges van kerkvoogdij en notabelen hebben zich bezonnen op de vraag hoe om te gaan met trouwdiensten en rouwdiensten.

Ten aanzien van trouwdiensten wordt de regelgeving vanuit de burgerlijke overheid nauwgezet gevolgd en in principe onverkort toegepast. Neemt u notie van deze berichtgeving.

Ten aanzien van condoleances en rouwdiensten worden de adviezen van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (www.bgnu.nl) nauwgezet gevolgd en in principe onverkort toegepast. Neemt u notie van deze berichtgeving.